Frankowicze muszą jeszcze poczekać

Zmiana terminu posiedzenia Sądu Najwyższego w sprawie frankowej Zarządzeniem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 2021 r. zmianie uległ termin posiedzenia pełnego składu Izby Cywilnej SN z 13 kwietnia 2021 r. na 11 maja 2021 r. którego przedmiotem jest udzielenie odpowiedzi na zadane przez Pierwszą Prezes SN pytanie dotyczące zagadnienia kredytów denominowanych i…

Nadchodzący wyrok Trybunału Sprawiedliwości o kredytach frankowych

29 kwietnia kolejny wyrok TSUE w sprawie frankowiczów Po wyroku TSUE z października 2019 r., sprawy frankowe w Polsce przybrały zupełnie inny obrót. Przedmiotowe orzeczenie spowodowało, iż linia orzecznicza sądów krajowych stała się dużo bardziej jednolita. Ostatni rok przyniósł rekordową liczbę pozwów uwzględniających roszczenia kredytobiorców, a orzecznictwo w tych sprawach wyraźnie się ukształtowało. Pod koniec…