Wygrane sprawy sądowe frankowiczów

Uznanie umowy kredytu inkasowanego za nieważną – analiza skutków

Następstwa uznania umowy kredytu indeksowanego za nieważną Jak wynika z uchwały SN z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie III CZP 11/20 Stronie, która w wykonaniu umowy kredytu, dotkniętej nieważnością, spłacała kredyt, przysługuje roszczenie o zwrot spłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego (art. 410 § 1 w związku z art. 405 k.c.) niezależnie od…

Frankowicze muszą jeszcze poczekać

Zmiana terminu posiedzenia Sądu Najwyższego w sprawie frankowej Zarządzeniem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 2021 r. zmianie uległ termin posiedzenia pełnego składu Izby Cywilnej SN z 13 kwietnia 2021 r. na 11 maja 2021 r. którego przedmiotem jest udzielenie odpowiedzi na zadane przez Pierwszą Prezes SN pytanie dotyczące zagadnienia kredytów denominowanych i…

Nadchodzący wyrok Trybunału Sprawiedliwości o kredytach frankowych

29 kwietnia kolejny wyrok TSUE w sprawie frankowiczów Po wyroku TSUE z października 2019 r., sprawy frankowe w Polsce przybrały zupełnie inny obrót. Przedmiotowe orzeczenie spowodowało, iż linia orzecznicza sądów krajowych stała się dużo bardziej jednolita. Ostatni rok przyniósł rekordową liczbę pozwów uwzględniających roszczenia kredytobiorców, a orzecznictwo w tych sprawach wyraźnie się ukształtowało. Pod koniec…