Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wpisana na listę radców prawnych  Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.