Wygrane sprawy sądowe frankowiczów

Uznanie umowy kredytu inkasowanego za nieważną – analiza skutków

Następstwa uznania umowy kredytu indeksowanego za nieważną Jak wynika z uchwały SN z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie III CZP 11/20 Stronie, która w wykonaniu umowy kredytu, dotkniętej nieważnością, spłacała kredyt, przysługuje roszczenie o zwrot spłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego (art. 410 § 1 w związku z art. 405 k.c.) niezależnie od…

Nadchodzący wyrok Trybunału Sprawiedliwości o kredytach frankowych

29 kwietnia kolejny wyrok TSUE w sprawie frankowiczów Po wyroku TSUE z października 2019 r., sprawy frankowe w Polsce przybrały zupełnie inny obrót. Przedmiotowe orzeczenie spowodowało, iż linia orzecznicza sądów krajowych stała się dużo bardziej jednolita. Ostatni rok przyniósł rekordową liczbę pozwów uwzględniających roszczenia kredytobiorców, a orzecznictwo w tych sprawach wyraźnie się ukształtowało. Pod koniec…

Czy frankowiczom opłaca się zawierać ugody z bankami?

W grudniu 2020 r. Prezes Komisji Nadzoru Finansowego zarekomendował bankom by przedstawiły klientom propozycje zawierania ugód. Ugody miałyby stanowić alternatywę dla postępowania sądowego. W ocenie Prezesa KNF najkorzystniejszym rozwiązaniem byłaby sytuacja, w której kredytobiorcy zaczęliby rozliczać się z bankami tak, jak gdyby ich kredyty od początku były kredytami złotowymi, oprocentowanymi według odpowiedniej stopy WIBOR powiększonej…

Dziubak vs Raiffeisen Bank International AG – niekończąca się historia?

Najważniejszy proces w sprawie franków Historia walki państwa Dziubaków z Bankiem Raiffeisen International AG to zdecydowanie największa i najszerzej komentowana sprawa tego typu ostatnich lat. Państwo Dziubakowie zaciągnęli kredyt hipoteczny w wysokości 400 tysięcy złotych, który spłacać mieli przez 40 lat. Chociaż kredytobiorcy otrzymali kwotę w złotówkach, bank indeksował kredyt we frankach szwajcarskich. W ten…

Ważna uchwała Sądu Najwyższego dla frankowiczów

Na dzień 25 marca 2021 r. zostało wyznaczone posiedzenie składu pełnej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, na którym zostanie wydana uchwała mająca usunąć rozbieżności w wykładni przepisów prawa w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Celem uchwały jest ujednolicenie orzecznictwa dotyczącego kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych. Oczekiwane przez wszystkich frankowiczów rozstrzygnięcie ma zawierać odpowiedzi…

Jak będą wyglądały rozprawy w sprawie frankowiczów w obecnej sytuacji?

W związku z wprowadzeniem na Rzeczypospolitej  Polskiej stanu epidemii, wprowadzane są coraz nowsze restrykcje mające na celu walkę z rozszerzaniem się pandemii koronawirusa. Zamykanych jest wiele miejsc użyteczności publicznej: urzędów, szkół, przedszkoli czy uczelni. W zakładach pracy wprowadzono zmiany służące bezpieczeństwu pracowników m.in system pracy zdalnej czy system rotacyjny.  Instytucje takie jak banki, poczta polska…

Strategia banków na zniechęcenie frankowiczów do składania pozwów

W ciągu ostatnich kilku miesięcy można zauważyć wyraźne zintensyfikowanie działań banków skierowanych na zniechęcenie frankowiczów do dochodzenia roszczeń związanych z kredytami w CHF przed sdami. Jednym ze sposobów na zniechęcenie przeciwnika do wszczęcia procesu sądowego są utrudnienia z jakimi frankowicze muszą się mierzyć, aby uzyskać od banku dokumenty konieczne do sporządzenia i złożenia pozwu. Opór…

Czy będą wakacje kredytowe dla frankowiczów?

Skutki pandemi koronawirusa zataczają coraz szersze kręgi. Światowa gospodarka od dawna nie przeżyła tak wielkiego kryzysu, który wpływa na sytuację finansową każdego z nas. Gospodarcze konsekwencje obecnej sytuacji odczuwają najbardziej przedsiębiorcy oraz kredytobiorcy, w szczególności frankowicze. Z jednej strony znaczny wzrost kursu franka, z drugiej obniżenie miesięcznych dochodów powoduje, że frankowicze znajdują się w trudnym…

Co będzie dalej z kursem CHF?

Obecna sytuacja na świecie związana z pandemią koronawirusa spowodowała, że gospodarka światowa mocno przystopowała. Negatywne nastroje rynkowe bezpośrednio wpływają na znaczne wahania notowań na rynkach finansowych, wpływając równie negatywnie na kursy wymiany walut, w tym kurs szwajcarskiego franka. Jak wskazują eksperci, tak trudna sytuacja nie miała miejsca od niemal 12 lat, kiedy to w 2008…

Czarny poniedziałek 23.03.2020 r. dla frankowiczów

Kurs franka szwajcarskiego, obok dolara amerykańskiego czy jena japońskiego, jest jednym z najważniejszych kursów walutowych świata, należących do grupy tzw. bezpiecznych przystani. W okresach kryzysu gospodarczego oraz zwiększonego ryzyka inwestycyjnego, przedsiębiorcy poszukują bezpiecznych inwestycji, w których mogą ulokować swój kapitał. Inwestorzy wyzbywają się polskiej złotówki kupując dolary amerykańskie czy franki szwajcarskie, konsekwencją czego jest osłabianie…