Frankowicze muszą jeszcze poczekać

Zmiana terminu posiedzenia Sądu Najwyższego w sprawie frankowej Zarządzeniem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 2021 r. zmianie uległ termin posiedzenia pełnego składu Izby Cywilnej SN z 13 kwietnia 2021 r. na 11 maja 2021 r. którego przedmiotem jest udzielenie odpowiedzi na zadane przez Pierwszą Prezes SN pytanie dotyczące zagadnienia kredytów denominowanych i…

Czy możliwe jest nabycie udziału we współwłasności nieruchomości w drodze zasiedzenia?

Brak szczególnej procedury  Prawa cywilnego nie przewidują specjalnej procedury dla zasiedzenia udziału we współwłasnosci nieruchomości. W związku z powyższym, Sądy stosują w tej kwestii przepisy prawa rzeczowego o zasiedzeniu. Ze względu jednak na fakt szczególnego skomplikowania zasiedzenia tego typu, oraz wielu możliwych konfiguracji tej sytuacji, orzecznictwo kształtowało się raczej na podstawie konkretnych przypadków, niże generalnego…

Czy frankowiczom opłaca się zawierać ugody z bankami?

W grudniu 2020 r. Prezes Komisji Nadzoru Finansowego zarekomendował bankom by przedstawiły klientom propozycje zawierania ugód. Ugody miałyby stanowić alternatywę dla postępowania sądowego. W ocenie Prezesa KNF najkorzystniejszym rozwiązaniem byłaby sytuacja, w której kredytobiorcy zaczęliby rozliczać się z bankami tak, jak gdyby ich kredyty od początku były kredytami złotowymi, oprocentowanymi według odpowiedniej stopy WIBOR powiększonej…