Kredyt we frankach pozew zbiorowy

Pozew zbiorowy, to forma pozwu, która została wprowadzona ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Pozwem zbiorowym co najmniej 10 osób może wspólnie dochodzić m.in. swoich roszczeń  konsumenckich. Roszczenia dochodzone w postępowaniu grupowym muszą być oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej.   Zbiorowy pozew – kredyt…

Sprawy sądowe frankowiczów

Kredyt we frankach

Pierwsze oferty kredytów we frankach szwajcarskich pojawiły się na polskim rynku bankowym w latach 90 dwudziestego wieku za sprawą austriackiego banku Creditanstalt (obecnie UniCredit). Kredyty frankowe upowszechniły się w Polsce w okolicach 2002 roku. W kolejnych latach zyskiwały coraz większą popularność wśród konsumentów, szczególnie jako kredyty hipoteczne.   Kredyt we frankach był bardzo popularny Kredyt…