Dziubak vs Raiffeisen Bank International AG – niekończąca się historia?

Najważniejszy proces w sprawie franków Historia walki państwa Dziubaków z Bankiem Raiffeisen International AG to zdecydowanie największa i najszerzej komentowana sprawa tego typu ostatnich lat. Państwo Dziubakowie zaciągnęli kredyt hipoteczny w wysokości 400 tysięcy złotych, który spłacać mieli przez 40 lat. Chociaż kredytobiorcy otrzymali kwotę w złotówkach, bank indeksował kredyt we frankach szwajcarskich. W ten…

Ważna uchwała Sądu Najwyższego dla frankowiczów

Na dzień 25 marca 2021 r. zostało wyznaczone posiedzenie składu pełnej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, na którym zostanie wydana uchwała mająca usunąć rozbieżności w wykładni przepisów prawa w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Celem uchwały jest ujednolicenie orzecznictwa dotyczącego kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych. Oczekiwane przez wszystkich frankowiczów rozstrzygnięcie ma zawierać odpowiedzi…

Czarny poniedziałek 23.03.2020 r. dla frankowiczów

Kurs franka szwajcarskiego, obok dolara amerykańskiego czy jena japońskiego, jest jednym z najważniejszych kursów walutowych świata, należących do grupy tzw. bezpiecznych przystani. W okresach kryzysu gospodarczego oraz zwiększonego ryzyka inwestycyjnego, przedsiębiorcy poszukują bezpiecznych inwestycji, w których mogą ulokować swój kapitał. Inwestorzy wyzbywają się polskiej złotówki kupując dolary amerykańskie czy franki szwajcarskie, konsekwencją czego jest osłabianie…

Czy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozwiązał problem kredytów frankowych?

3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej udzielił odpowiedzi na pytania prejudycjalne Sądu Okręgowego w Warszawie, rozpoznającego spór pomiędzy Kamilem i Justyną Dziubak  a  Raiffeisen Bank International AG. Spór dotyczył zastosowanego w umowie kredytu hipotecznego  mechanizmu indeksacji. Przy zastosowaniu mechanizmu indeksacji mamy do czynienia z sytuacją, gdzie wysokość kredytu  w umowie oznaczona jest w…

Skutki dla polskich kredytobiorców w CHF

Dla frankowiczów oznacza to niestety jedno – wraz ze wzrostem wartości franka, rośnie również rata kredytu, który od lat zmuszeni są spłacać. Reakcje zagranicznych inwestorów na wahania na giełdzie amerykańskiej mają więc bezpośredni wpływ na sytuację polskich kredytobiorców. Sytuacja wydaje się szczególnie trudna i beznadziejna ponieważ zainteresowani nie mają żadnego wpływu na swój los. Kwoty,…

Problemy na zagranicznych giełdach

Obecnie, franek szwajcarski jest najmocniejszy od dwóch lat. Stan ten, według analityków jest reakcją na czynniki globalne. Mocno odczuwalne jest to na giełdzie, gdzie od lipca br. trwa wyprzedaż polskiej waluty. Negatywna jest również sytuacja w Wielkiej Brytanii i Niemczech, gdzie odnotowano spadek PKB. Polityczne zawirowania w Zjednoczonym Królestwie również nie wpływają pozytywnie na kurs…

Niestabilny kurs franka szwajcarskiego

Od 2008 roku kurs franka szwajcarskiego stale utrzymuje się na wysoko, osiągając swoją szczytową wartość na początku 2015 roku.  Od tego czasu, do kwietnia 2018r. kurs franka utrzymywał się na co prawda wysokim, ale stabilnym poziomie, a momentami nawet  zaczął spadać. Od kwietnia ubiegłego roku jednak, powoli, lecz nieprzerwanie wzrasta na wartości, przekroczywszy wysokość 4…

Wygrane sprawy sądowe frankowiczów

Wygrane sprawy sądowe frankowiczów – prawda czy fikcja?

Niemal 1/3 spraw, które wpłynęły w 2018 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczy frankowiczów. Rok wcześniej było ich ok. 1000, co w praktyce oznacza 2,5 krotny wzrost liczy spraw dotyczycących kredytów frankowych.  Jak wynika z analizy orzeczeń Sądów orzekających w sprawach frankowiczów  istotę problemu kredytu indeksowanego do CHF stanowi odwoływanie się przez bank, w…

Kredyt we frankach pozew zbiorowy

Pozew zbiorowy, to forma pozwu, która została wprowadzona ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Pozwem zbiorowym co najmniej 10 osób może wspólnie dochodzić m.in. swoich roszczeń  konsumenckich. Roszczenia dochodzone w postępowaniu grupowym muszą być oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej.   Zbiorowy pozew – kredyt…