Frankowicze muszą jeszcze poczekać

Zmiana terminu posiedzenia Sądu Najwyższego w sprawie frankowej Zarządzeniem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 2021 r. zmianie uległ termin posiedzenia pełnego składu Izby Cywilnej SN z 13 kwietnia 2021 r. na 11 maja 2021 r. którego przedmiotem jest udzielenie odpowiedzi na zadane przez Pierwszą Prezes SN pytanie dotyczące zagadnienia kredytów denominowanych i…