Czy możliwe jest nabycie udziału we współwłasności nieruchomości w drodze zasiedzenia?

Brak szczególnej procedury  Prawa cywilnego nie przewidują specjalnej procedury dla zasiedzenia udziału we współwłasnosci nieruchomości. W związku z powyższym, Sądy stosują w tej kwestii przepisy prawa rzeczowego o zasiedzeniu. Ze względu jednak na fakt szczególnego skomplikowania zasiedzenia tego typu, oraz wielu możliwych konfiguracji tej sytuacji, orzecznictwo kształtowało się raczej na podstawie konkretnych przypadków, niże generalnego…