Czy frankowiczom opłaca się zawierać ugody z bankami?

W grudniu 2020 r. Prezes Komisji Nadzoru Finansowego zarekomendował bankom by przedstawiły klientom propozycje zawierania ugód. Ugody miałyby stanowić alternatywę dla postępowania sądowego. W ocenie Prezesa KNF najkorzystniejszym rozwiązaniem byłaby sytuacja, w której kredytobiorcy zaczęliby rozliczać się z bankami tak, jak gdyby ich kredyty od początku były kredytami złotowymi, oprocentowanymi według odpowiedniej stopy WIBOR powiększonej…