Czy frankowiczom opłaca się zawierać ugody z bankami?

W grudniu 2020 r. Prezes Komisji Nadzoru Finansowego zarekomendował bankom by przedstawiły klientom propozycje zawierania ugód. Ugody miałyby stanowić alternatywę dla postępowania sądowego. W ocenie Prezesa KNF najkorzystniejszym rozwiązaniem byłaby sytuacja, w której kredytobiorcy zaczęliby rozliczać się z bankami tak, jak gdyby ich kredyty od początku były kredytami złotowymi, oprocentowanymi według odpowiedniej stopy WIBOR powiększonej…

Dziubak vs Raiffeisen Bank International AG – niekończąca się historia?

Najważniejszy proces w sprawie franków Historia walki państwa Dziubaków z Bankiem Raiffeisen International AG to zdecydowanie największa i najszerzej komentowana sprawa tego typu ostatnich lat. Państwo Dziubakowie zaciągnęli kredyt hipoteczny w wysokości 400 tysięcy złotych, który spłacać mieli przez 40 lat. Chociaż kredytobiorcy otrzymali kwotę w złotówkach, bank indeksował kredyt we frankach szwajcarskich. W ten…