Ważna uchwała Sądu Najwyższego dla frankowiczów

Na dzień 25 marca 2021 r. zostało wyznaczone posiedzenie składu pełnej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, na którym zostanie wydana uchwała mająca usunąć rozbieżności w wykładni przepisów prawa w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Celem uchwały jest ujednolicenie orzecznictwa dotyczącego kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych. Oczekiwane przez wszystkich frankowiczów rozstrzygnięcie ma zawierać odpowiedzi…