Wygrane sprawy sądowe frankowiczów

Wygrane sprawy sądowe frankowiczów – prawda czy fikcja?

Niemal 1/3 spraw, które wpłynęły w 2018 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczy frankowiczów. Rok wcześniej było ich ok. 1000, co w praktyce oznacza 2,5 krotny wzrost liczy spraw dotyczycących kredytów frankowych.  Jak wynika z analizy orzeczeń Sądów orzekających w sprawach frankowiczów  istotę problemu kredytu indeksowanego do CHF stanowi odwoływanie się przez bank, w…