Kredyt we frankach pozew zbiorowy

Pozew zbiorowy, to forma pozwu, która została wprowadzona ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Pozwem zbiorowym co najmniej 10 osób może wspólnie dochodzić m.in. swoich roszczeń  konsumenckich. Roszczenia dochodzone w postępowaniu grupowym muszą być oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej.   Zbiorowy pozew – kredyt…