Skutki dla polskich kredytobiorców w CHF

Dla frankowiczów oznacza to niestety jedno – wraz ze wzrostem wartości franka, rośnie również rata kredytu, który od lat zmuszeni są spłacać. Reakcje zagranicznych inwestorów na wahania na giełdzie amerykańskiej mają więc bezpośredni wpływ na sytuację polskich kredytobiorców. Sytuacja wydaje się szczególnie trudna i beznadziejna ponieważ zainteresowani nie mają żadnego wpływu na swój los. Kwoty,…

Problemy na zagranicznych giełdach

Obecnie, franek szwajcarski jest najmocniejszy od dwóch lat. Stan ten, według analityków jest reakcją na czynniki globalne. Mocno odczuwalne jest to na giełdzie, gdzie od lipca br. trwa wyprzedaż polskiej waluty. Negatywna jest również sytuacja w Wielkiej Brytanii i Niemczech, gdzie odnotowano spadek PKB. Polityczne zawirowania w Zjednoczonym Królestwie również nie wpływają pozytywnie na kurs…

Niestabilny kurs franka szwajcarskiego

Od 2008 roku kurs franka szwajcarskiego stale utrzymuje się na wysoko, osiągając swoją szczytową wartość na początku 2015 roku.  Od tego czasu, do kwietnia 2018r. kurs franka utrzymywał się na co prawda wysokim, ale stabilnym poziomie, a momentami nawet  zaczął spadać. Od kwietnia ubiegłego roku jednak, powoli, lecz nieprzerwanie wzrasta na wartości, przekroczywszy wysokość 4…

Wygrane sprawy sądowe frankowiczów

Wygrane sprawy sądowe frankowiczów – prawda czy fikcja?

Niemal 1/3 spraw, które wpłynęły w 2018 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczy frankowiczów. Rok wcześniej było ich ok. 1000, co w praktyce oznacza 2,5 krotny wzrost liczy spraw dotyczycących kredytów frankowych.  Jak wynika z analizy orzeczeń Sądów orzekających w sprawach frankowiczów  istotę problemu kredytu indeksowanego do CHF stanowi odwoływanie się przez bank, w…

Kredyt we frankach pozew zbiorowy

Pozew zbiorowy, to forma pozwu, która została wprowadzona ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Pozwem zbiorowym co najmniej 10 osób może wspólnie dochodzić m.in. swoich roszczeń  konsumenckich. Roszczenia dochodzone w postępowaniu grupowym muszą być oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej.   Zbiorowy pozew – kredyt…

Sprawy sądowe frankowiczów

Kredyt we frankach

Pierwsze oferty kredytów we frankach szwajcarskich pojawiły się na polskim rynku bankowym w latach 90 dwudziestego wieku za sprawą austriackiego banku Creditanstalt (obecnie UniCredit). Kredyty frankowe upowszechniły się w Polsce w okolicach 2002 roku. W kolejnych latach zyskiwały coraz większą popularność wśród konsumentów, szczególnie jako kredyty hipoteczne.   Kredyt we frankach był bardzo popularny Kredyt…