Problem z nienależytą realizacją umowy przez biuro podróży? Bez paniki!

Problem z nienależytą realizacją umowy przez biuro podróży? Bez paniki! Niespodziewane trudności podczas wakacji Niekiedy zdarza się, że podczas długo wyczekiwanego urlopu nie wszystko idzie zgodnie z planem. Zarezerwowane w biurach podróży wczasy mogą niestety czasami przysporzyć turystom znaczą ilość stresu oraz niemile zaskoczyć sytuacjami, które mogą zrujnować wypoczynek. Co więc robić gdy na przykład…

Wygrane sprawy sądowe frankowiczów

Uznanie umowy kredytu inkasowanego za nieważną – analiza skutków

Następstwa uznania umowy kredytu indeksowanego za nieważną Jak wynika z uchwały SN z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie III CZP 11/20 Stronie, która w wykonaniu umowy kredytu, dotkniętej nieważnością, spłacała kredyt, przysługuje roszczenie o zwrot spłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego (art. 410 § 1 w związku z art. 405 k.c.) niezależnie od…

Frankowicze muszą jeszcze poczekać

Zmiana terminu posiedzenia Sądu Najwyższego w sprawie frankowej Zarządzeniem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 2021 r. zmianie uległ termin posiedzenia pełnego składu Izby Cywilnej SN z 13 kwietnia 2021 r. na 11 maja 2021 r. którego przedmiotem jest udzielenie odpowiedzi na zadane przez Pierwszą Prezes SN pytanie dotyczące zagadnienia kredytów denominowanych i…

Nadchodzący wyrok Trybunału Sprawiedliwości o kredytach frankowych

29 kwietnia kolejny wyrok TSUE w sprawie frankowiczów Po wyroku TSUE z października 2019 r., sprawy frankowe w Polsce przybrały zupełnie inny obrót. Przedmiotowe orzeczenie spowodowało, iż linia orzecznicza sądów krajowych stała się dużo bardziej jednolita. Ostatni rok przyniósł rekordową liczbę pozwów uwzględniających roszczenia kredytobiorców, a orzecznictwo w tych sprawach wyraźnie się ukształtowało. Pod koniec…

Czy możliwe jest nabycie udziału we współwłasności nieruchomości w drodze zasiedzenia?

Brak szczególnej procedury  Prawa cywilnego nie przewidują specjalnej procedury dla zasiedzenia udziału we współwłasnosci nieruchomości. W związku z powyższym, Sądy stosują w tej kwestii przepisy prawa rzeczowego o zasiedzeniu. Ze względu jednak na fakt szczególnego skomplikowania zasiedzenia tego typu, oraz wielu możliwych konfiguracji tej sytuacji, orzecznictwo kształtowało się raczej na podstawie konkretnych przypadków, niże generalnego…

Czy frankowiczom opłaca się zawierać ugody z bankami?

W grudniu 2020 r. Prezes Komisji Nadzoru Finansowego zarekomendował bankom by przedstawiły klientom propozycje zawierania ugód. Ugody miałyby stanowić alternatywę dla postępowania sądowego. W ocenie Prezesa KNF najkorzystniejszym rozwiązaniem byłaby sytuacja, w której kredytobiorcy zaczęliby rozliczać się z bankami tak, jak gdyby ich kredyty od początku były kredytami złotowymi, oprocentowanymi według odpowiedniej stopy WIBOR powiększonej…

Dziubak vs Raiffeisen Bank International AG – niekończąca się historia?

Najważniejszy proces w sprawie franków Historia walki państwa Dziubaków z Bankiem Raiffeisen International AG to zdecydowanie największa i najszerzej komentowana sprawa tego typu ostatnich lat. Państwo Dziubakowie zaciągnęli kredyt hipoteczny w wysokości 400 tysięcy złotych, który spłacać mieli przez 40 lat. Chociaż kredytobiorcy otrzymali kwotę w złotówkach, bank indeksował kredyt we frankach szwajcarskich. W ten…

Ważna uchwała Sądu Najwyższego dla frankowiczów

Na dzień 25 marca 2021 r. zostało wyznaczone posiedzenie składu pełnej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, na którym zostanie wydana uchwała mająca usunąć rozbieżności w wykładni przepisów prawa w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Celem uchwały jest ujednolicenie orzecznictwa dotyczącego kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych. Oczekiwane przez wszystkich frankowiczów rozstrzygnięcie ma zawierać odpowiedzi…

Czarny poniedziałek 23.03.2020 r. dla frankowiczów

Kurs franka szwajcarskiego, obok dolara amerykańskiego czy jena japońskiego, jest jednym z najważniejszych kursów walutowych świata, należących do grupy tzw. bezpiecznych przystani. W okresach kryzysu gospodarczego oraz zwiększonego ryzyka inwestycyjnego, przedsiębiorcy poszukują bezpiecznych inwestycji, w których mogą ulokować swój kapitał. Inwestorzy wyzbywają się polskiej złotówki kupując dolary amerykańskie czy franki szwajcarskie, konsekwencją czego jest osłabianie…

Czy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozwiązał problem kredytów frankowych?

3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej udzielił odpowiedzi na pytania prejudycjalne Sądu Okręgowego w Warszawie, rozpoznającego spór pomiędzy Kamilem i Justyną Dziubak  a  Raiffeisen Bank International AG. Spór dotyczył zastosowanego w umowie kredytu hipotecznego  mechanizmu indeksacji. Przy zastosowaniu mechanizmu indeksacji mamy do czynienia z sytuacją, gdzie wysokość kredytu  w umowie oznaczona jest w…