Klauzule abuzywne – krótkie podsumowanie.

Czym są klauzule abuzywne? Klauzule abuzywne, a inaczej niedozwolone postanowienia umowne zostały uregulowane w art. 3851 § 1 Kodeksu Cywilnego zgodnie z którym konsumenta nie wiążą te postanowienia umowy, które nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione lub kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy. Podkreślić należy,…