Opóźniony albo odwołany lot lub pociąg? Możesz domagać się pieniędzy.

Pasażerowie mogą domagać się zwrotu pieniędzy, a nawet odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot. Rozporządzenie (WE) 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady to akt prawny, który reguluje prawa pasażerów w całej Unii Europejskiej. Zgodnie z jego treścią, w przypadku odwołania lotu, pasażerom przysługuje m.in. wymiana lub zwrot kosztów biletu, nocleg i transport w przypadku długiego oczekiwania lub posiłki…