Wypadek komunikacyjny – jak wygląda odpowiedzialność sprawcy i jakie są prawa poszkodowanego?

Odpowiedzialność odszkodowawcza sprawcy wypadku drogowego Jak brzmi definicja legalna wypadku drogowego? Odpowiedź na to pytanie kryje się w treści ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, która stanowi, że wypadek drogowy to zdarzenie mające związek z ruchem pojazdów na drogach publicznych, w wyniku którego nastąpiła śmierć lub uszkodzenie ciała osób.…