Bankom nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – TSUE

Rzecznik Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w swojej opinii stwierdza, ze bankom nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Opinia ta stanowi zielone światło dla frankowiczów, którzy wciąż obawiają się sporu sądowego z bankiem. Trybunał bowiem zwykle kieruje się stanowiskiem rzecznika generalnego przy wydawaniu ostatecznej decyzji, która w tym wypadku może zostać podjęta przed letnią przerwą…

Prowadzenie łodzi motorowych tzw. „motorówka” – wszystko, co warto wiedzieć

Czy do prowadzenia łodzi motorowej, tj. popularnej motorówki zawsze potrzebny będzie patent? Wakacje już dobiegły końca, jednakże nie zaszkodzi nam wyposażyć się w przydatną wiedzę dotyczącą amatorskiej żeglugi, aby podczas kolejnego sezonu bez obaw i wątpliwości rozpocząć wodne hobby, szczególnie biorąc pod uwagę popularność, jaką cieszy się przysłowiowa „motorówka” . Odpowiedź może zaskoczyć, gdyż do…

Klauzule abuzywne – krótkie podsumowanie.

Czym są klauzule abuzywne? Klauzule abuzywne, a inaczej niedozwolone postanowienia umowne zostały uregulowane w art. 3851 § 1 Kodeksu Cywilnego zgodnie z którym konsumenta nie wiążą te postanowienia umowy, które nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione lub kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy. Podkreślić należy,…

Czy jest szansa na wygranie sprawy frankowej? Oczywiście.

Masz kredyt we frankach? Nie obawiaj się działać! Sprawy dotyczące kredytów frankowych wśród opinii publicznej są zazwyczaj postrzegane jako niezwykle zawiłe. Uważa się, że praktycznie niemożliwym jest uzyskanie korzystnego wyroku w postępowaniach frankowych. Należy jednak pamiętać, że wybór doświadczonego w zakresie tychże spraw pełnomocnika z pewnością zwiększa szanse na satysfakcjonujące rozwiązanie z pozoru niełatwego problemu.…

Opóźniony albo odwołany lot lub pociąg? Możesz domagać się pieniędzy.

Pasażerowie mogą domagać się zwrotu pieniędzy, a nawet odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot. Rozporządzenie (WE) 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady to akt prawny, który reguluje prawa pasażerów w całej Unii Europejskiej. Zgodnie z jego treścią, w przypadku odwołania lotu, pasażerom przysługuje m.in. wymiana lub zwrot kosztów biletu, nocleg i transport w przypadku długiego oczekiwania lub posiłki…

Wynajem mieszkania – studencie, na te elementy zwróć uwagę!

Na wstępie: Wynajmujący – właściciel mieszkania; Najemca – lokator. 😉 Jakie są rodzaje umowy najmu? Przepisy przewidują następujące rodzaje najmu lokali mieszkalnych: najem tradycyjny, najem okazjonalny, najem instytucjonalny bez dojścia do własności i najem instytucjonalny z dojściem do własności – w praktyce ten ostatni wykorzystywany jest rzadko, jako że wprowadzony został gównie na potrzeby programu…

Wypadek komunikacyjny – jak wygląda odpowiedzialność sprawcy i jakie są prawa poszkodowanego?

Odpowiedzialność odszkodowawcza sprawcy wypadku drogowego Jak brzmi definicja legalna wypadku drogowego? Odpowiedź na to pytanie kryje się w treści ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, która stanowi, że wypadek drogowy to zdarzenie mające związek z ruchem pojazdów na drogach publicznych, w wyniku którego nastąpiła śmierć lub uszkodzenie ciała osób.…

Zasiedzenie drogi publicznej – krótki zarys problemu

Zasiedzenie drogi publicznej – krótki zarys problemu Czy takie rozwiązanie jest możliwe? Przed 1999 rokiem zasiedzenie drogi publicznej było ewentualnością dozwoloną przez polski system prawny. Jednakże, dokładnie od 1 stycznia 1999 r., zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu art. 2a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa,…

Czy jest możliwe zasiedzenie nieruchomości w udziałach – jak najbardziej!

Czy jest możliwe zasiedzenie nieruchomości w udziałach – jak najbardziej! Na początek – czym jest zasiedzenie? Warto zwrócić uwagę, jakie przesłanki należy spełnić, aby dokonać zasiedzenia. Po pierwsze rzecz (nieruchomość) musi zostać objęta w posiadanie samoistne przez żądającego zasiedzenia. Po drugie samoistne posiadanie było wykonywane nieprzerwanie przez ustawowo określony czas. Obie te przesłanki muszą zostać…